Współpraca to podstawa naszego działania. Platforma Berlin-Warszawa @rtpress mogła zaistnieć dzięki połączeniu sił Stowarzyszenia Stacji Muranów, agitPolska oraz m.st. Warszawy, które współfinansuje projekt. Równie istotna jest dla nas swobodna wymiana idei, więc chcemy pełnić rolę łącznika pomiędzy warszawskim a berlińskim środowiskiem twórczym. Zakładamy, że stanie się ona głównym internetowym medium skupiającym najciekawsze, oddolne inicjatywy obu miast związane z kulturą – o których informacje były dotychczas rozproszone w różnych miejscach sieci, a także ułatwi artystom z obu krajów nawiązywanie kontaktów i inicjowanie wspólnych projektów.  Mamy nadzieję, że uda się nam również poszerzyć grono odbiorców ich działań, włączając je w międzynarodowy obieg.

Na platformie będziemy również publikować wybrane materiały od naszych partnerów – m.in. „Dialogu”, „Dwutygodnika”, jak również najciekawsze i najbardziej oryginalne materiały literackie i wizualne dostarczane przez pisarzy i dziennikarzy z Polski i Niemiec. Dzięki wsparciu współfinansujących przedsięwzięcie instytucji możemy zaoferować honoraria za teksty zamawiane przez redakcję, lecz na platformie znajduje się również miejsce na treści nadsyłane przez autorów, publikowane wcześniej lub równolegle w innych miejscach sieci albo stworzone z myślą o Berlin-Warszawa @rtpress.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach i nadawania tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy wyrażane przez autorów w tekstach.